Działalność przedsiębiorstw leasingowych – dane z GUS za 2017 rok

presentation 1454403 3

 

Główny Urząd Statystyczny przeprowadził badania wśród 95 przedsiębiorstw z czego przeważającą ilość stanowią spółki z o.o. (68%), spółki akcyjne (29%), natomiast nieco ponad 1% spółki jawne oraz inne przedsiębiorstwa.

GUS informuje również o tym, że w 20 przedsiębiorstwach to jedyny rodzaj działalności, w 45 dominujący, zaś w 30 jest to działalność uboczna.

Rodzaje zawieranych umów leasingowych:

Leasing finansowy zawarły 73 przedsiębiorstwa, 68 operacyjny, natomiast mieszany tylko 2 przedsiębiorstwa. Według rodzaju waluty w jakiej były realizowane umowy leasingowe zdecydowanie przeważa leasing złotówkowy (86 przedsiębiorstw), leasing walutowy (33 przedsiębiorstwa), leasing dewizowy (20 przedsiębiorstw). Warto również wspomnieć o umowach zawieranych według sposobu ich rozwiązania. Leasing tradycyjny wybiera 81 przedsiębiorców, odnawialny 17, konsumencki (prywatny) 13 przedsiębiorstw.

Wartości umów leasingowych:

Liczba zawartych umów leasingowych wzrosła w porównaniu do roku 2016 o blisko 68 tys. i w roku 2017 zawarto ich 468 992, a wartość wyleasingowanych przedmiotów wyniosła  58 185 463zł. Z czego przedsiębiorstwa stanowią ponad 96% wszystkich leasingobiorców, a wartość wziętych przez nich środków w leasing przekracza 56 mln zł., niecałe 4% leasingobiorców to gospodarstwa domowe, które wzięły w leasing przedmioty warte ponad 2 mln zł, najmniejszą część tworzy administracja publiczna – 0,1% liczby klientów i wzięli oni w leasing środki o łącznej wartości prawie 65 tys. zł.

Co zatem jest przedmiotem umów leasingowych?

Głównym przedmiotem leasingowanym są środki transportu drogowego stanowiące ponad 74% (43 186 033 zł) ogółu, z czego większość stanowią samochody osobowe ( 58% wszystkich środków transportu drogowego), maszyny i urządzenia przemysłowe stanowią 21% (12 451 225 zł) leasingowanych przedmiotów. Natomiast po 1% leasingowanych przedmiotów przypada na: komputery i sprzęt biurowy, pozostałe środki transportu w tym powietrznego, wodnego i kolejowego oraz nieruchomości.

Analizując wartość nowych umów leasingu zawartych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia według rodzaju środków (przedmiotów) i czasu trwania umowy możemy stwierdzić, iż najczęściej zawierane są umowy na okres od 2 do 5 lat, bo aż 82% wartości wszystkich zawartych umów. Umów zawieranych na okres powyżej 5 lat odnotowano ponad 10,6%, najniższy udział mają umowy zawierane na krótki okres ( do 2 lat) – 7,2% wartości nowych umów.

Walutą transakcji najczęściej wybieraną jest polski złoty – 77,6% wartości wyleasingowanych przedmiotów (45 136 401 zł), często zawierane są również umowy w euro – 22% wszystkich umów na wartość blisko 13 mln zł (po przeliczeniu na PLN).

Najważniejsze pozycje bilansu przedsiębiorstw leasingowych o jedynej i dominującej działalności leasingowej:

Wartość aktywów 20 firm o jedynej i 45 o dominującej działalności leasingowej wynosi w 2017 roku 122 381 323 zł. Większość stanowiły aktywa trwałe o łącznej wartości 79 942 192 zł.

Wykres 1.  Ważniejsze pozycje bilansu przedsiębiorstw leasingowych o jedynej i dominującej działalności leasingowej

 Wykres 1.  Ważniejsze pozycje bilansu przedsiębiorstw leasingowych o jedynej i d

Warto zauważyć, że wszystkie wartości aktywów porównane do roku 2016 wzrosły.

Analizując pasywa zwrócić należy uwagę na to iż przeważającą część stanowią zobowiązania długoterminowe o wartości 67 696 370 zł i zobowiązania krótkoterminowe – 46 251 333 zł. Kapitały własne analizowanej grupy przedsiębiorstw leasingowych wyniosły 6 941 898 zł.

Leasingobiorcy według prowadzonej działalności:

Wykres 2. Leasingobiorcy według rodzaju prowadzonej działalności (sekcji PKD), wartość nowych umów leasingu zawartych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia

 Wykres 2. Leasingobiorcy według rodzaju prowadzonej działalności (sekcji PKD), w

Z przeprowadzonych badań wynika, że najczęściej po leasing sięgają przedsiębiorcy z przetwórstwa przemysłowego – 19% z ogółu, niewiele mniej, bo 17% wszystkich leasingobiorców stanowią Ci, którzy zajmują się handlem hurtowym i detalicznym. Transport i gospodarka magazynowa to 9% wszystkich klientów. Wykluczając pozostałe działalności usługowe, wszystkie z branży odnotowały wzrost leasingobiorców względem roku 2016.

 

 

 

 

 

Źródło: http://stat.gov.pl

Data publikacji: 15/08/2018

Czy pytanie okazało się pomocne?

dobra odpowiedź

45

zła odpowiedź

55

Udostępnij:

Zadaj pytanie

Masz pytania?
Chcesz lepiej poznać ofertę?
Skontaktuj się z nami!

+48 600 700 267

wroclaw@go-leasing.pl

Skontaktuj się z Nami
Skontaktuj się z Nami

Ile kosztuje u nas leasing lub kredyt?
Szybko policz ratę leasingu lub
kredytu dla siebie?

Oblicz ratę leasingu
Oblicz ratę leasingu

Szukasz samochodu?
Pomożemy znaleźć najlepsze
auto dla ciebie!

Znajdź auto dla siebie
Znajdź auto dla siebie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki działania mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce